skip to Main Content
+32 (0) 4683 60798
Ask us a Question

Martine De Weirdt

HorseWay is de verwezenlijking van een droom. Na vele jaren als kaderlid in een multinational, waar ik verschillende functies heb bekleed, besliste ik dat het tijd was om werk en passie met elkaar te verenigen. Ik heb een uitgebreide ervaring op managementniveau en behaalde verschillende diploma’s (coaching, Process Communication, coaching met behulp van paarden). Ik ben meertalig, multicultureel en multidimensioneel. Doorheen de tijd kreeg ik de kans om de impact te ondervinden van de feedback die paarden geven. Ik ben ervan overtuigd dat paarden de ideale partners zijn om individuen en teams te helpen bij het ontdekken van hun potentieel.

Caroline Héraly

Als zelfstandige met een diploma als diëtiste, gespecialiseerd in nutritherapie en bezig met een opleiding in gemmotherapie, ben ik uw paardencoach! Raar, denkt u? Via mijn consultaties en als consultant voor verschillende bedrijven ontwikkelde ik mijn coachingvaardigheden. Bovendien ben ik al thuis in de wereld van de paarden sinds mijn zesde. Paarden hebben me geleerd hoe ik hun gedrag et de verschillende signalen die ze ons geven moet interpreteren. Als paardencoach zal ik u enkele veiligheidsmaatregelen uitleggen vooraleer we starten en u begeleiden tijdens de oefeningen.

Back To Top