skip to Main Content
+32 (0) 4683 60798
Ask us a Question

Een exclusieve sessie voor uw bedrijf

 • team building
 • leidinggeven en gedeeld leidinggeven
 • samenhang binnen het team
 • problemen oplossen
 • communicatie
 • individuele ontwikkeling en teamontwikkeling
 • dynamiek binnen het team
 • creativiteit
 • motivatie en vertrouwen
 • omgaan met succes en falen
 • actief luisteren
 • assertiviteit en zelfvertrouwen
 • positieve relaties
 • teamwork in plaats van werken in silo’s
 • samenwerken vs. concurrentie
 • optimaal benutten van interactiestijlen
 • time management
 • focus

Sessie met meerdere bedrijven

 • leidinggeven
 • problemen oplossen
 • communicatiestijlen
 • actief luisteren
 • assertiviteit, zelfvertrouwen
 • anderen aanvaarden en diversiteit
 • relaties met anderen
 • groepsdynamiek
 • uitwisseling beleven
 • een andere aanpak en visie aanvaarden

Individual session

 • assertiviteit en zelfvertrouwen
 • uit je comfortzone treden, in een veilige omgeving
 • communicatie
 • omgaan met stress en emoties
 • omgaan met druk op persoonlijk vlak en op de werkvloer
 • persoonlijke doelstellingen bepalen
 • zelfbewustzijn
 • flexibiliteit en het vermogen zich aan te passen
Ask us a Question
Back To Top